CKVISION光源 - 创科视觉官网
CKVISION光源
创科视觉推出的CKVISION 品牌光源,不仅是高性价比的产品,更是给客户提供了一种更方便和更有效率的照明解决方案。在复杂多变的生产环境下实现了照明区域高品质、高对比度图像。同时与视觉系统匹配显示最优的画面效果。也可以根据客户要求定制专用尺寸和功能的光源产品
环境要求

工作温度: 0~+70℃ 储存温度: -10~+70℃ 湿度: 20~85%(不结冰)

光源颜色特征以及可以选择的颜色

红色R:620~630nm 绿色G:525~530nm 蓝色B:465~470nm 紫外UL:365~395nm 红外IN:760~1000nm 白色W:6600k色温

光源配件选择

光源控制器: 模拟控制器、数字控制器、频闪控制器、恒流控制器 漫射板可选 延长线:1m、2m、3m、5m、10m可选

光源寿命和型号说明

使用寿命: 50000小时(亮度降低至出厂值60%) 颜色可选: X代表颜色,可选红R、绿G、蓝B、白色W、紫外UL(能将微小尘粒检测出来)、红外IN(进行颜色过滤)

关于我们的测试过程
CK的测试过程包括以下阶段:
1、与CK的销售工程师确定你的目标
因为每个视觉项目都代表一组独特的挑战。我们的目标是了解项目成功的关键因素。CK的销售工程师与您合作,了解您的测试目标是什么,以及哪些功能最能满足目标。
2、提出测试解决方案
一旦明确了测试目标,我们就提出了一个专门满足这些目标的解决方案。典型的提案概述了项目任务、可交付成果、进度和成本。我们使用您的测试需求和规范来设计满足您的目标的解决方案。
3、完善提案
如有必要,我们对提案进行改进,以便就满足所有指定测试标准、时间表和预算的最终计划达成共识。
4、执行计划
我们执行测试计划,使用我们行之有效的测试方法和行业最佳实践,按时、按预算完成所有测试任务。
在测试项目期间,将项目状态与缺陷报告和测试摘要进行通信。缺陷报告可在我们的销售工程师实时获取。
我们在项目执行期间以及测试项目的所有其他阶段提供个性化的关注。
5、项目完成和下一测试周期计划
在测试项目完成时,客户收到项目的最终可交付成果。这可能是最终的报告、测试自动化脚本或其他测试文档。
此外,大多数项目还会收到一份详细的状态报告,其中概述了测试项目的进度。这对于功能测试项目特别有用,在功能测试项目中,可以提供关于特定问题区域的有用摘要信息和进一步测试的建议。
然后,我们与客户一起确定是否需要另一个测试周期,如果需要,还需要多少进一步的测试。

* 为了能够及时处理信息并将结果反馈给您,建议通过邮件方式与我们联系:点击发送邮件

* 为了能够及时处理信息并将结果反馈给您,建议通过邮件方式与我们联系:点击发送邮件

环形光源选型参数表
光源类型 型号 功率 R(W) 功率 W/G/B(W) 灯圈数 内径 外径 高度
环形光源 CK-HRL-340×075-01 1.2 2 22 34 10 19
环形光源 CK-HRL-400×090-01 0.8 1.2 1 40 24 23
环形光源 CK-HRL-500×015-01 1.6 2.4 2 50 14 18
环形光源 CK-HRL-500×045-01 3.2 4.8 3 50 20 19
环形光源 CK-HRL-530×090-01 2 3.2 2 53 25 17
环形光源 CK-HRL-600×0-01 1.2 2 1 60 30 9
环形光源 CK-HRL-600×030-01 2.4 3.6 2 60 22 18
环形光源 CK-HRL-660×060-01 2.4 3.6 2 66 32 18
环形光源 CK-HRL-730×090-01 4 6.7 3 66 35 20
环形光源 CK-HRL-740×030-01 4.8 7.1 3 73 36 17.5
环形光源 CK-HRL-740×060-01 3.2 4.8 2 74 40 20
环形光源 CK-HRL-900×030-01 6.3 9.5 3 90 50 21
环形光源 CK-HRL-900×045-01 7.1 12 4 90 46 21
环形光源 CK-HRL-900×080-01 6.3 9.5 3 90 50 18
环形光源 CK-HRL-960×0-01 2.4 3.6 1 96 60 10
环形光源 CK-HRL-1000×090-01 8.3 14 5 100 40 18
环形光源 CK-HRL-1200×030-01 8.3 14 3 120 80 23
环形光源 CK-HRL-1200×080-01 8.3 14 3 120 65 22
环形光源 CK-HRL-1320×020-01 9.5 15 3 132 96 22
环形光源 CK-HRL-1460×0-01 3.2 4.8 1 146 104 11
环形光源 CK-HRL-1700×020-01 13 19 3 170 134 22
环形光源 CK-HRL-1720×0-01 4.8 6.3 1 172 130 9
环形光源 CK-HRL-1750×025-01 6.3 9.1 3 175 136 22
环形光源 CK-HRL-1800×030-01 24 26 5 180 132 27
环形光源 CK-HRL-2080×020-01 15 19 3 208 172 23
环形光源 CK-HRL-2130×0-01 4.8 7.9 1 213 175 11
环形光源 CK-HRL-2620×020-01 14 19 2 262 226 16.5
环形光源 CK-HRL-3500×030-01 28 39 3 350 300 29

条形光源选型参数表
光源类型 型号 功率 R(W) 功率 W/G/B ( W ) 灯珠排数
条形光源 CK -HBL -570 ×018 -01 0.8 1.2 2 57 18 27
条形光源 CK -HBL -570 ×028 -01 1.6 2.4 4 57 28 27
条形光源 CK -HBL -570 ×038 -01 2.4 3.6 6 57 38 27
条形光源 CK -HBL -1020 ×018 -01 1.6 2.4 2 102 18 27
条形光源 CK -HBL -1020 ×028 -01 3.2 4.8 4 102 28 27
条形光源 CK -HBL -1020 ×038 -01 4.8 7.1 6 102 38 27
条形光源 CK -HBL -1470 ×018-01 2.4 3.6 2 147 18 27
条形光源 CK -HBL -1470 ×028 -01 4.8 7.1 4 147 28 27
条形光源 CK -HBL -1470 ×038 -01 7.1 11 6 147 38 27
条形光源 CK -HBL -1920 ×018 -01 3.2 4.8 2 192 18 27
条形光源 CK -HBL -1920 ×028 -01 6.3 9.5 4 192 28 27
条形光源 CK -HBL -1920 ×038 -01 9.5 15 6 192 38 27
条形光源 CK -HBL -2370 ×018 -01 4 5.9 2 237 18 27
条形光源 CK -HBL -2370 ×028 -01 7.9 12 4 237 28 27
条形光源 CK -HBL -2370 ×038 -01 12 18 6 237 38 27
条形光源 CK -HBL -2820 ×018 -01 4.8 7.1 2 282 18 27
条形光源 CK -HBL -2820 ×028 -01 9.5 15 4 282 28 27
条形光源 CK -HBL -2820 ×038 -01 15 22 6 282 38 27
条形光源 CK -HBL -3270 ×018 -01 5.5 8.3 2 327 18 27
条形光源 CK -HBL -3270 ×028 -01 11 17 4 327 28 27
条形光源 CK -HBL -3270 ×038 -01 17 25 6 327 38 27
条形光源 CK -HBL -3720 ×018 -01 6.3 9.5 2 372 18 27
条形光源 CK -HBL -3720 ×028 -01 13 19 4 372 28 27
条形光源 CK -HBL -3720 ×038 -01 19 29 6 372 38 27
条形光源 CK -HBL -4170 ×018 -01 7.1 11 2 417 18 27
条形光源 CK -HBL -4170 ×028 -01 15 22 4 417 28 27
条形光源 CK -HBL -4170 ×038 -01 22 32 6 417 38 27

高亮条形光源选型参数表
光源类型 型号 功率 R ( W ) 功率 W/G/B ( W ) 灯珠排数
高亮条形光源 CK -HBL2 -600 ×026 -01 5.6 5.6 1 60 26 58
高亮条形光源 CK -HBL2 -1000 ×026 -01 12 12 1 100 26 58
高亮条形光源 CK -HBL2 -2000 ×026 -01 17 23 1 200 26 58
高亮条形光源 CK -HBL2 -3000 ×026 -01 28 40 1 300 26 58
高亮条形光源 CK -HBL2 -4000 ×026 -01 34 45 1 400 26 58

四面可调光源选型参数表
光源类型 型号 功率 R(W) 功率 W/G/B(W)
四面可调光源 CK-HROL-780×0-01 1.6 3.2 78 78 25
四面可调光源 CK-HROL-1120×0-01 4.9 8 112 112 36
四面可调光源 CK-HROL-1540×0-01 13 26 154 154 42

同轴光源选型参数表
光源类型 型号 功率 R(W) 功率 W/G/B(W) 光面尺寸
同轴光源 CK-HOP-180X0-01 0.9 1.8 19x19 53.7 30 27
同轴光源 CK-HOP-300X0-01 2.7 4.5 30x30 56 38 36
同轴光源 CK-HOP-400X0-01 3.6 6.3 39x38 70 46 48
同轴光源 CK-HOP-550X040-01 3.6 4.5 55x40 73 63 45
同轴光源 CK-HOP-600X0-01 7.2 7.2 61x60 90 70 70
同轴光源 CK-HOP-800X0-01 9 14 80x80 114 90 85.5
同轴光源 CK-HOP-1000X0-01 17 22 102x100 134 111 105
同轴光源 CK-HOP-1200X0-01 23 27 120x120 174 130 134
同轴光源 CK-HOP-1400X0-01 33 36 140x140 188 150 146
同轴光源 CK-HOP-1800X130-01 40 44 180x130 180 190 140

亮度同轴光源选型参数表
光源类型 型号 功率 R(W) 功率 W/G/B(W) 光面尺寸
高亮同轴光源 CK-HCOP-400X0-01 18 18 40x44 98.5 48 47
高亮同轴光源 CK-HCOP-600X0-01 35 35 60x60 126 68 67
高亮同轴光源 CK-HCOP-700X0-01 53 53 70x71 136 78 77.5

平面同轴光源选型参数表
光源类型 型号 功率 R(W) 功率 W/G/B(W) 光面尺寸
平面同轴光 CK -HFCL -500X0 -01 3.6 3.6 50x50 90 90 10
平面同轴光 CK -HFCL -1000X0 -01 7.2 11 100x100 140 140 10
平面同轴光 CK -HFCL -1500X0 -01 11 15 150x150 190 190 10
平面同轴光 CK -HFCL -2000X0 -01 15 22 200x200 240 240 10

面光源选型参数表
光源类型 型号 功率 R(W) 功率 W/G/B (W) 面光尺寸
面光源 CK-HGL-270X027-01 0.9 1.7 27x27 37 37 15
面光源 CK-HGL-480X028-01 1.3 1.7 48x28 58 30 18
面光源 CK-HGL-500X050-01 3 3 50x50 78 64 19
面光源 CK-HGL-700X070-01 3.8 6.3 70x70 98 84 19
面光源 CK-HGL-1000X0100-01 8.9 11 100x100 135 115 19
面光源 CK-HGL-1200X0120-01 11 12 120x120 155 135 19
面光源 CK-HGL-1500X0100-01 11 16 150x100 180 114 19
面光源 CK-HGL-2000X0200-01 26 42 200x200 234 214 19
面光源 CK-HGL-2000X0150-01 17 25 200x150 184 214 19
面光源 CK-HGL-3000X0300-01 61 101 300x300 333 313 24.3
面光源 CK-HGL-5000X0400-01 121 174 500x400 535 414 26.3


侧部发光面光源选型参数表
光源类型 型号 功率 R(W) 功率 W/G/B(W) 面光尺寸
侧部发光面光源 CK-HGL-500X050-01 5.6 9 50x50 82 82 10.5
侧部发光面光源 CK-HGL-1000X0100-01 12 14 100x100 132 132 10.5
侧部发光面光源 CK-HGL-1500X0150-01 17 18 150x150 182 182 10.5
侧部发光面光源 CK-HGL-2000X0150-01 23 23 200x150 232 182 10.5
侧部发光面光源 CK-HGL-2000X0200-01 23 23 200x200 232 232 10.5
侧部发光面光源 CK-HGL-2500X0200-01 28 32 250x200 332 232 10.5
侧部发光面光源 CK-HGL-3000X0200-01 34 36 300x200 352 352 10.5
侧部发光面光源 CK-HGL-4000X0300-01 54 56 400x300 432 332 10.5
侧部发光面光源 CK-HGL-4500X0350-01 49 56 450x350 482 382 10.5
侧部发光面光源 CK-HGL-5680X0568-01 56 79 568x568 600 600 12.5

环形无影光源选型参数表
光源类型 型号 功率 R ( W ) 功率 W/G/B ( W ) 内径 外径
环形无影光源 CK -HRS -1160X0 -01 9 14 116 66 25.5
环形无影光源 CK -HRS -1660X0 -01 14 23 166 116 25.5
环形无影光源 CK -HRS -1960X0 -01 18 27 196 146 25.5

平面无影光源选型参数表
光源类型 型号 功率 R ( W ) 功率 W/G/B ( W ) 内径 外径
平面无影光 CK -HSL -480X0 -01 0.8 1.2 48 10 18.5
平面无影光 CK -HSL -600X0 -01 1.2 2 60 18 15
平面无影光 CK -HSL -740X0 -01 1.6 2.4 74 20 18
平面无影光 CK -HSL -1160X0 -01 2.4 4 116 44 17
平面无影光 CK -HSL -1600X0 -01 4 5.9 160 44 19.5

四面无影光源选型参数表
光源类型 型号 功率 R ( W ) 功率 R/W/G/B ( W )
四面无影光源 CK -HRDFL -3000X0220-01 51 40 300 220 74
四面无影光源 CK -HRDFL -3260X0246-01 40 68 326 246 70.08
四面无影光源 CK -HRDFL -3600X0280-01 无红色 40 360 280 74

圆顶光源光源选型参数表
光源类型 型号 功率 R ( W ) 功率 W/G/B ( W ) 光面尺寸 内径 外径
圆顶光源 CK -HDL -800X0-01 5.6 5.6 48 80 20 38.5
圆顶光源 CK -HDL -1160X0-01 12 17 66 116 25 59.4
圆顶光源 CK -HDL -1750X0-01 17 28 116 175 35 83.7
圆顶光源 CK -HDL -1980X0-01 23 34 138 198 30 96.5
圆顶光源 CK -HDL -26000X0-01 242 242 500 700 65 313.32

方形无影光源选型参数表
光源类型 型号 功率 R(W) 功 率 W/G/B (W)
方形无影光源 CK-HFL-480X0-01 1.2 2.3 48 48 30
方形无影光源 CK-HFL-750X0-01 2.3 3.4 75 75 30
方形无影光源 CK-HFL-960X0-01 2.8 4.5 96 96 30
方形无影光源 CK-HFL-1200X0-01 3.4 4.5 120 120 30


 秒速赛车怎么玩 秒速赛车官方网站 秒速牛牛玩法 秒速牛牛计划 荣鼎彩网 秒速赛车技巧 荣鼎彩网站 秒速牛牛官网 秒速牛牛计划 秒速赛车技巧